Najjača porodica dobrih* bakterija

Zašto dobre* bakterije?

Šta su dobre* bakterije?

Dobre* bakterije su kulture živih mikroorganizama, koje primenjene u dovoljnoj količini imaju povoljan efekat na zdravlje domaćina.

Kažemo da su one dobre* bakterije jer u sistemu za varenje mogu da spreče rast patogenih (loših) bakterija i tako čine sastavni deo zdrave crevne mikroflore.

Šta rade dobre* bakterije?

Dobre* bakterije zaustavljaju rast loših bakterija uspešno se takmičući sa njima za prostor i hranu.

Povećavajući svoj broj u crevima oni pomažu crevnoj mikroflori u probavi, učestvuju u sintezi vitamina, deluju zaštitno na crevnu sluznicu pa imaju povoljan efekat na imuni sistem.

Zdrava količina korisnih bakterija u našem sistemu za varenje izuzetno je važna za prirodnu otpornost organizma. Kad znamo da 70% našeg imunog sistema čini sistem za varenje jasno je da je zdrava crevna mikroflora jedan od preduslova dobrog imuniteta i zdravlja.

Kada su potrebne dobre* bakterije?

U crevnoj mikroflori normalno žive mnoge bakterijske populacije; korisne ali i one patogene (štetne).

Na sreću, kada su dobre* bakterije u većem broju od loših, u sistemu za varenje vlada stanje zdravstvene ravnoteže. Ako se zbog nekog razloga dogodi da se broj dobrih* bakterija smanji toliko da loše bakterije preovladaju, nastaju problemi i govorimo o narušenoj ravnoteži crevne mikroflore. Razlozi narušene ravnoteže mogu biti brojni. Neki od njih su uzimanje antibiotika, proliv, stres, putovanje, prekomerna konzumacija alkohola, izlaganje toksinima ili promena uobičajene ishrane.

Crevnoj mikroflori možemo pomoći da se brzo i uspešno vrati u ravnotežu uzimanjem efikasnih količina živih i dokazano aktivnih dobrih* bakterija. Dobre* bakterije mogu se uzimati svakodnevno u manjoj dozi ili kod akutnog problema ciljanim proizvodom u snažnijoj dozi.

Jesu li sve dobre* bakterije stvarno ‘dobre*’?

Da bi bakterije zaista dobile pridev „dobre*“ – potrebno je da ispune nekoliko uslova: biti žive, imati sposobnost preživljavanja prolaska kroz sistem za varenje (želudac i žuč) i moraju uspešno da povećavaju svoj broj u crevima. Njihov rod, vrsta i soj moraju biti jasno definisani, a korisni efekti potvrđeni kliničkim studijama. Vrlo važno je i da su stabilne tj. žive tokom čitavog roka trajanja. Dobre* bakterije u Biorela® proizvodima zadovoljavaju sve ove kriterijume.

Kako uzeti dobre* bakterije

Dodaci ishrani sa dobrim* bakterijama ne uzimaju se sa vrućom hranom ili pićem niti se mešaju sa vrućim sastojcima. Kod istovremene primene antibiotika, primenjuju se najmanje 3 sata nakon uzimanja antibiotika.