Najjača porodica dobrih* bakterija

Dobre* bakterije i deca

Dopuna dobrim* bakterijama u detinjstvu korisna je tokom akutnih stanja ili za zaštitu svakodnevnog imuniteta.