Najjača porodica dobrih* bakterija

Probava/proliv/antibiotici

Kod problema sa varenjem poput proliva, proliva izazvanog antibiotikom i povraćanja korisno je primeniti veće doze ciljanih proizvoda koje mogu uspešno obnoviti crevnu mikrofloru.